Az oldal betöltése folyamatban...

Felhasználási feltételek

A Pannon XP internetes oldalához (továbbiakban: "PXP Oldal") való hozzáférés és használat az alábbi feltételek szerint történhet. Az Oldal használatával az alább leírt valamennyi feltételt elfogadottnak tekintjük.

Jelen internetes Oldalon az információkat az Oldalon megadott formában biztosítjuk. A Pannon XP nem vállal garanciát, illetve felelősséget a PXP Oldal tartalmának pontosságáért és hiánytalanságáért. Sem a Pannon XP, sem annak alvállalkozói, alkalmazottai nem felelősek semmiféle olyan közvetlen, járulékos, következményes, közvetett vagy büntető jellegű kárért, amely a PXP Oldalhoz való hozzáférésből, illetve a PXP Oldal tartalmának felhasználásából ered.
Az ezen az oldalon megtalálható linkek segítségével a PXP Oldalról ki lehet lépni. Az ilyen linkekkel megközelíthető oldalakat a PXP nem ellenőrzi, így a PXP nem felelős a linkekkel elérhető oldalak tartalmáért.
Miközben a Pannon XP minden elvárható erőfeszítést megtesz, hogy a jelen PXP Oldalt vírusoktól mentesen tartsa, nem garantálhatja az Oldal vírusmentességét, így vírusokkal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal. Ennek figyelembevételével azt ajánlja, hogy Ön tegyen meg minden szükséges óvintézkedést mielőtt bármilyen információt letölt a PXP Oldalról.
Ha Ön bármilyen közlést vagy anyagot továbbít vagy helyez el a jelen PXP Oldalra, úgy ezzel beleegyezését adja, ahhoz, hogy a Pannon XP a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban felhasználhassa az Ön által adott közlést vagy anyagot. Személyes adatai felhasználása tekintetében a Pannon XP Adatvédelmi nyilatkozata, illetőleg az ott nem szabályozott kérdésekben a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A jelen Oldalon közölt információkkal kapcsolatos minden szellemi és egyéb tulajdonjog, védjegy és márkanév a Pannon XP Kft. tulajdonát képezi, így az itt megjelent információkhoz való hozzáférő személy részére a Pannon XP semmilyen jogot nem engedélyez, engedményez, ad át, vagy biztosít.
Az, aki a jelen internetes oldal tulajdonosai számára közlést juttat el az Oldalon keresztül vagy bármely más módon, felelősséggel tartozik azok tartalmáért és abban szereplő információkért, beleértve azok hitelességét és pontosságát.
A Pannon XP a jelen felhasználási feltételeket felülvizsgálhatja. A felülvizsgálatok okán bekövetkező módosításokat Önre nézve kötelezőek, ezért javasoljuk, hogy a PXP Oldal felkeresésekor minden alkalommal tekintse meg ezt az oldalt, hogy tisztában legyen a kötelezően alkalmazandó hatályos feltételekkel.
Nagytarcsa, 2023. január 31.
Pannon XP