<?php
// 1. Küldemény adatainak rögzítése
// 1.1 Egy küldemény, egy csomag
// 1.1.2 Egy, egydarabos küldemény létrehozása, magánszemély címzett részére. SMS értesítéssel a címzett részére a kiszállításról. Következő munkanapi szolgáltatással, valamint utánvét beszedéssel. A szállítási díjat a megbízó (feladó) fizeti átutalással.

// cserekulcs
$cserekulcs='f3s93B6i3mF5P33J';

// Bejelentkezési adatok:
$kuldes[ugyfelkod]='MINT'// Az ügyfélfelület használatához kapott, céges ügyfélkód.
$kuldes[technikai_felhasznalo]='kG4cb5h6G3eD8i5j';
$kuldes[jelszo]=strtoupper(hash('sha512''ks4Th2u7hAz5ca1y'));

// Mentés
// A szállítólevél vagy lehívás adattartalma:
// $szallitolevel_adat[0][lehivas]=false; // Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;

// Feladó adatai
// Szállítólevél ([lehivas] = false) esetén a [felado] tömböt nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett adat a Pannon XP ügyfélfelületén, az ügyfélkódhoz rögzített alapértelmezett címadatok. Fontos! Kitöltés esetén a [felado] tömbben minden változót létre kell hozni.
// Lehívás esetén a felvételi cím (feladó) adatai. A [felado] tömb minden változóját létre kell hozni.
// $szallitolevel_adat[0][felado][nev]='Próba Elemér'; // A feladó kapcsolattartó neve változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][felado][telefon]='+36 20 123 45 67'; // A feladó kapcsolattartó telefonszáma változó értéke, lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
// $szallitolevel_adat[0][felado][emailcim]='minta-email@minta.ceg.hu'; // A feladó kapcsolattartó emailcíme változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
// $szallitolevel_adat[0][felado][ceg_nev]='Minta Kft.'; // A feladó cégneve (magánszemély esetén, személynév) változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][felado][ceg_cim_telepules]='Budapest'; // A feladó címéből a településnév változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][felado][ceg_cim_iranyito]='1144'; // A feladó címéből az irányítószám változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
// $szallitolevel_adat[0][felado][ceg_cim_kozterulet]='Minta utca 10/B/3'; // A feladó címéből a közterület változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][felado][ceg_cim_megjegyzes]=''; // Megjegyzés a feladó címéhez: Minden olyan egyéb információ ami a lehívás felvételét segíti. A feladó címéből a megjegyzés változó értéke, lehet min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

// Címzett adatai
// A [cimzett] tömb minden változóját létre kell hozni. 
$szallitolevel_adat[0][cimzett][nev]=''// A címzett kapcsolattartó neve változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][telefon]='+36201234567'// A címzett kapcsolattartó telefonszáma változó értéke, lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][emailcim]=''// A címzett kapcsolattartó emailcíme változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][ceg_nev]='Minta Károly'// A címzett cégneve (magánszemély esetén, személynév) változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][ceg_cim_telepules]='Nyíregyháza'// A címzett címéből a településnév változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][ceg_cim_iranyito]='4400'// A címzett címéből az irányítószám változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][ceg_cim_kozterulet]='Minták tere 5 4em 23a'// A címzett címéből a közterület változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
$szallitolevel_adat[0][cimzett][ceg_cim_megjegyzes]='23-as kapucsengő, Kovács van kiírva.'// Megjegyzés a címzett címéhez: Minden olyan egyéb információ ami a kiszállítást segíti. A címzett címéből a megjegyzés változó értéke, lehet min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

// Szolgáltatás
$szallitolevel_adat[0][szolgaltatas]='24H'// Az idő garantált szolgáltatás meghatározása: "12H" = a következő munkanapon 12 óráig történő kiszállítás vagy "24H" = a következő munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: 24H;
// $szallitolevel_adat[0][okmany]=false; // Jelöli a kiszállítás alkalmával az okmánykezelés kérését. Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok] változóban a kezelendő okmány számát kötelező megadni. Amennyiben nincs okmánykezelés, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
// $szallitolevel_adat[0][okmanyok]=''; // A kezelendő okmány számát kell megadni. Az okmányok változó értéke, lehet min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert! Amennyiben az [okmany] változó értéke "true", kötelező megadni. Amennyiben az [okmany] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni vagy kitölteni. 
// $szallitolevel_adat[0][visszaru]=false; // Jelöli a kiszállítás alkalmával a visszáru felvételének kérését. Visszáru felvétel esetén "true". Amennyiben nincs visszáru felvétel, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
$szallitolevel_adat[0][sms]=true// Jelöli a kiszállítás napjának reggelén az SMS értesítést, a címzettnek a kiszállításról, a [cimzett][telefon] változóban megadott számra. SMS értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett][telefon] változó kitöltése kötelező. Amennyiben nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;

// Küldemény
// Csomagadatok
$szallitolevel_adat[0][csomagok][0][db]=1// A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabszáma: a [db] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet úgy, hogy a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke maximum 99 lehet!
$szallitolevel_adat[0][csomagok][0][suly]=10// A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti súlya: a [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A tizedes jelölésére használható a pont (.) vagy a vessző (,) és az érték két tizedesig adható meg 100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív egész szám lehet!
$szallitolevel_adat[0][csomagok][0][hosszusag]=50// A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti hosszúsága: a [hosszusag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm lehet!
$szallitolevel_adat[0][csomagok][0][szelesseg]=25// A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti szélessége: a [szelesseg] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm lehet!
$szallitolevel_adat[0][csomagok][0][magassag]=10// A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti magassága: a [magassag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm lehet!
$szallitolevel_adat[0][csomagok][0][tipus]='doboz'// A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok típusa adható meg! Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: doboz; Fontos! Amennyiben a csomag súlya eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag raklapos, alapértelmezett értéke "raklap"!
// Küldeményadatok
// $szallitolevel_adat[0][tartalom]='A tartalom rövid leírása'; // A küldemény tartalmának rövid leírása. A [tartalom] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert! Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
// $szallitolevel_adat[0][biztositas]=false; // Jelöli a küldemény értékbiztosítását. Értékbiztosítás esetén "true" és az [aruertek] változóban a biztosítási értéket kötelező megadni. Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false; Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott küldemények esetében a felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, maximum a nettó beszerzési számlával igazolt összeg!  
// $szallitolevel_adat[0][aruertek]=''; // A küldemény értéke az értékbiztosításhoz. Amennyiben a [biztositas] változó értéke "true", kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Amennyiben a [biztositas] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni és kitölteni, értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami minimum 0 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott küldemények esetében a felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, maximum a nettó beszerzési számlával igazolt összeg!
$szallitolevel_adat[0][utanvet]=7500// A kiszállítás során készpénzben beszedendő összeg, amit a feladó részére visszajuttatunk. Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe az utánvét beszedés szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető.
// $szallitolevel_adat[0][ekaer_szam]=''; // EKÁER köteles küldemény EKÁER száma. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 20 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][ekaer_email]=''; // EKÁER köteles küldemény rendszámváltozásának fogadására szolgáló emailcím. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
// $szallitolevel_adat[0][koltseghely]=''; // Költséghelyet adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][referenciaszam]=''; // Referenciaszámot adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

// A szállítási díj költségviselője.
$szallitolevel_adat[0][koltsegviselo]='megbizo'// A szállítási díj fizetőjének, valamint a fizetési módnak a meghatározása. Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme [cimzett][email] változó kitöltése kötelező! (Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől a [szamla] tömbben adható meg a számlázási cím.); "megbizo" = a szállítási díjat a megbízó fizeti átutalással, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo; Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe a címzett fizet készpénzben szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető!
// $szallitolevel_adat[0][maganszemely]=false; // Jelöli, hogy a küldemény költségviselője magánszemély vagy cég. Amennyiben értéke "true" a költségviselő magánszemély, és az adószám [adoszam] változó létrehozása nem kötelező vagy lehet üres. Amennyiben értéke "false" a költségviselő cég, és az adószám [adoszam] változó kitöltése kötelező, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false; Amenniben a magánszemély [maganszemely] változó nem létezik vagy értéke "false" és a [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam] változó értéke, csak érvényes adószám lehet!
// $szallitolevel_adat[0][adoszam]='22222222-1-12'; // A költségviselő adószáma. Amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] változó értéke "megbizo", vagy a költségviselő [koltsegviselo] értéke "cimzett" és a magánszemély [maganszemely] értéke "true", nem kötelező létrehozni vagy lehet üres. Alapértelmezett értéke: amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke "megbizo", a megbízó cég, a Pannon XP ügyfélfelületen, a székhely adatoknál rögzített adószáma, vagy amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke "cimzett" és a magánszemély [maganszemely] értéke "true", értéke nincsen vagy üres. Amennyiben a változó nem létezik vagy üres és a költségviselő [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", a magánszemély [maganszemely] változó értéke csak "true" lehet!

// A címzett szállítási címtől eltérő, számlázási adatai.
// Költségviselő megbízó átutalással ([koltsegviselo] = "megbizo") esetén a [szamla] többöt nem kell létrehozni.
// Költségviselő címzett készpénz ([koltsegviselo] = "cimzett") esetén a címzett számlázási adatai, amennyiben azok eltérnek a [cimzett] tömbben megadott szállítási adatoktól. Nem kell létrehozni ha a címzett szállítási címe megegyezik a számlázási címmel. Kitöltés esetén a [szamla] tömb minden változóját létre kell hozni!
// $szallitolevel_adat[0][szamla][ceg_nev]='Számlázási minta Kft.'; // A számlázási címből a cégnév (magánszemély esetén, személynév) [szamla][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
// $szallitolevel_adat[0][szamla][ceg_cim_telepules]='Budapest'; // A számlázási címből a településnév [szamla][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!'
// $szallitolevel_adat[0][szamla][ceg_cim_iranyito]='1111'; // A számlázási címből az irányítószám [szamla][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
// $szallitolevel_adat[0][szamla][ceg_cim_kozterulet]='Számlázási tér 5'; // A számlázási címből a közterület (típusa, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó, stb.) [szamla][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

// A szállítólevél adatainak titkosítása a cserekulccsal.
$kuldes[keres]=openssl_encrypt(json_encode($szallitolevel_adat), 'AES-128-ECB'$cserekulcs);

// Mentés a tesztfelületre
$ch curl_init();
curl_setopt($chCURLOPT_URL'https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/mentes/');
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER0);
curl_setopt($chCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($chCURLOPT_CONNECTTIMEOUT600);
curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS$kuldes);
$valasz_json curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// Válasz
$valasz_array json_decode($valasz_jsontrue);

echo(
'<p>JSON:</p>');
echo(
'<p>'.$valasz_json.'</p>');
echo(
'<hr>');
echo(
'<p>Array:</p>');
echo(
'<pre>');
print_r($valasz_array);
echo(
'</pre>');
?>